On vius?

Johnny: On vius, tu?
Yuko: Jo visc a Barcelona.
Johnny: Jajaja, això m’ho imagino. Vull dir, el carrer.
Yuko: Ah! Visc al Carrer Guimerà. I tu?
Johnny: Ostres! Això és tenir sort! Jo també! Al número 8, i tu?
Yuko: Jo al número 24.
Johnny: Podríem anar plegats a classe, si vols.

単語帳
on どこ
vius (viure) あなたが住む
això これ
m’ (em) 私が
ho それを
imagino (imaginar) 私は想像する
vull dir (voler dir) 言いたい
carrer 通り、ストリート
Ostres あらら
tenir 持つ
sort ラッキー
també
número 番号、数字
podríem (poder) 出来る
anar 行く
plegats 一緒に
classe 授業、クラス
si もし
vols (voler) 欲しい


☆☆今日のポイント☆☆

viure(住む、直接法の現在形)
jo(私) visc
tu(あなた) vius
ell(彼),ella(彼女), vostè (丁寧語でのあなた) viu
nosaltres(私達) vivim
vosaltres(あなた達) viviu
ells(彼ら),elles(彼女達), vostès (丁寧語でのあなた) viuen
tenir(持つ、直接法の現在形)
jo(私) tinc
tu(あなた) tens
ell(彼),ella(彼女), vostè (丁寧語でのあなた)
nosaltres(私達) tenim
vosaltres(あなた達) teniu
ells(彼ら),elles(彼女達), vostès (丁寧語でのあなた) tenen

★ 練習しましょう!★

文を完成しましょう。動詞を活用しましょう。

1.

  a. On ____________ l’Anna? (viure)
  b. Ella ___________ a Sabadell.

2.

  a. Què __________ la nena? (tenir)
  b. La nena __________ una joguina.

3. La Núria _________ Grec. (estudiar)
4. Jo _________ Català. (estudiar)
5. Nosaltres ____________ a Granollers. (viure)
6.

  a. Anna, que _________ telèfon? (tenir)
  b. Sí, ______ un mòbil.

7.

  a. Com ______________? (tu, dir-se)
  b. __________ Joel.

8.

  a. Quin número de telèfon ________ en Miquel i en Marc? (tenir)
  b. Doncs… no ho sé…

★第1課から第6課までの練習★

① 次の質問を答えて下さい。

1. D’on ets?
(自分)
2. D’on són en Marc i en Julià?
(マドリッド、スペイン)
3. Com et dius?
(自分)
4. Què estudien la Marta i en Miquel?
(日本語)
5. Quin és el teu correu electrònic?
(自分)
6. Quin és el mòbil d’en Marc?
(68799778)
7. On viu en Joel?
(Guimerà通りに)

② 次の数を書いてください。

a. 898

b. 5639

c. 1547

d. 98554